Lego® Serious Play® Srbija

ZA ORGANIZACIJE, TIMOVE, STARTUP-E, POJEDINCE...
Moćan alat uspešnih kompanija za unapređenje kolaboracije, razvoj talenata i kreiranje inovacija, vizija i strategija
Više o nama Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORE

ŽELITE INSPIRATIVAN I KREATIVAN TEAMBUILDING ZA UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST, JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE I MOTIVACIJU ZAPOSLENIH? ŽELITE DA ČLANOVI VAŠEG TIMA ISKORISTE SVOJ PUN POTENCIJAL I AKTIVNO UČESTVUJU U REŠAVANJU POSLOVNIH IZAZOVA I KREIRANJU INOVATIVNIH REŠENJA? ŽELITE DA PRIMENITE SVETSKI PRIZNATU I DOKAZANU METODOLOGIJU?


MI KORISTIMO LEGO® SeriousPlay® KAO ALAT ZA EFEKTIVNU KOMUNIKACIJU, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST I JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE TIMOVA. REZULTATI NAŠIH RADIONICA VODE KA NOVIM SAZNANJIMA, KREATIVNOM RAZMIŠLJANJU, TIMSKOM KREIRANJU INOVACIJA I BRŽEM DONOŠENJU ODLUKA

header-about

ŠTA JE LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® JE METODA FASILITACIJE RADIONICA/SASTANAKA ZA REŠAVANJE POSLOVNIH IZAZOVA I DONOŠENJE ODLUKA. LEGO® SERIOUS PLAY® PRAKTIČAN PROCES KREATIVNOG ISTRAŽIVANJA, DIZAJNIRAN U CILJU POVEĆANJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJA, RAZVOJA TIMA I KREIRANJA INOVACIJA. REZULTATI RADIONICA SU UVEK U DIREKTNOJ VEZI SA POSLOVNIM CILJEVIMA I MOGU SE KORISTITI ODMAH NA RADNOM MESTU. LEGO® SERIOUS PLAY® JE NAMENJEN ORGANIZACIJAMA, TIMOVIMA, POJEDINCIMA…

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®?

Korisnost primene LEGO® SERIOUS PLAY® zavisi od razumevanja ŠTA ŽELITE DA POSTIGNETE okupljajući učesnike na LSP radionicu sa definisanom TEMOM RADIONICE VEZANOM ZA REŠENJA POSLOVNOG IZAZOVA.
Primena LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije zahteva vreme. LEGO® SERIOUS PLAY® nije adekvatna za organizacije I timove koji žele isključivo zabavnu aktivnost za svoje zaposlene.

KORISTITE LEGO® SERIOUS PLAY® UKOLIKO:

– Želite da kreirate konkretne akcije
– Želite da angažujete 100% vaših ljudskih resursa u kompaniji
– Želite da organizujete konstruktivnu diskusiju gde se čuje glas svakog člana tima
– Suočavate se sa kompleksnim izazovom za koji nemate jasan odgovor
– Želite da razvijate svoj tim i njegove članove
– Tražite rešenje zajedničkog problema
– Kreirate zajedničku viziju i zajednicko razmišljanje

RADIONICE PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOGIJE VODE CERTIFIKOVANI LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORI.

NAŠA REŠENJA PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY® ?
Naša osnovna delatnost je kreiranje i fasilitacija prilagođenih radionica koje se odnose na strategijski i organizacioni razvoj, razvoj timova, unapređenje kolaboracije, razvoj kreativnosti, razvoj proizvoda i kreiranje inovacija.
Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORE

PORTFOLIO NAŠIH RADIONICA PRIMENOM Lego® SeriousPlay®


KREIRANJE STRATEGIJE TIMA/ORGRANIZACIJE

KREIRANJE VIZIJE TIMA/ORGANIZACIJE

Vimeo Popup

KREIRANJE NOVOG DIGITALNOG PROIZVODA

Photography

ISPITIVANJE FAKTORA MOTIVACIJE ČLANOVA TIMA

Simple Popup

Definisanje zajedničkih ciljeva

UNAPREĐENJE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI NA RADU

Photography

Osnivač LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA


dr Svetozar Janković

Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

Osnivač je NeuroHUB.rs

dr Svetozar Janković je Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

https://rs.linkedin.com/in/sjankovic

Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Uspešno! Poruka poslata.
Greška! Molimo vas da ispravno popunite polja.
Za sva dodatna pitanja...

Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.

NeuroHub
Golsvordijeva 21
11000 Beograd, Srbija

office@lsp.rs
+381 63 1835541